Industribageri

Pålitlig kapacitet

För industribagerier är kontinuitet ett nyckelord. Dag efter dag ska produktionskapaciteten vara hög och driftsstörningarna måste vara reducerade till ett minimum. I slutändan är effektiviteten till stor del beroende av hur anläggningen är utformad. 
Eftersom våra olika kunder har sina egna önskemål och förutsättningar, har Sveba-Dahlen blivit specialister på att skräddarsy energieffektiva lösningar till varje enskilt industribageri. Grunden utgörs dock alltid av produkter som är designade för att klara kontinuerlig produktion, och som består av noggrant utvalda material och komponenter.

Industriugnar

Jäs / Kyl / Frysutrustning

Brödlinjer

Deghantering

Blandningsutrustning

Stick