Fullständig kontroll med SD-Touch

Om ugnsutrymmet är hjärtat i våra ugnar, är den användarvänliga SD-Touch-pekskärmen dess hjärna.

Funktioner & Fördelar

SD-Touchpanelen ger dig kontroll över baktider och möjlighet att lägga in veckoscheman med önskade start- och stopptider för bakningen. Du kan även spara recept och produktbilder samt enkelt överföra dem till andra ugnar. Vid slutet av gräddningstiden kan du läsa av kostnaden för det aktuella baket. Förutom detta, loggas den totala energiförbrukningen av ugnen.

SD-Touch har ett energisparläge som hjälper till att spara både pengar och miljö. Sparläget aktiveras när ugnen är oanvänd och ett antal energibesparingsåtgärder utförs sedan per automatik. Exempel på detta är temperatursänkning, stängning av spjället och minskad fläkthastighet .

Användarvänligheten är optimerad i SD-Touchpanelen med tydliga symboler och animerad grafik. Läsbarhet är god också från sidan och när bakningen är slutförd kan receptet sparas med en enkel knapptryckning.

Ladda ned