UNDERHÅLLSAVTAL FÖR ÖKAD TRYGGHET - ALLA DAGAR I VECKAN

Ett underhållsavtal är en förebyggande åtgärd som ökar driftsäkerheten och livslängden på ugnar och bagerimaskiner. Har du avtal med oss så kontaktar vi dig en till fyra gånger/år beroende på typ av avtal, och går igenom dina maskiner utifrån ett antal underhållspunkter för att säkerställa att din bageriutrustning fungerar perfekt! 

• Undvik oplanerade driftstopp och dyra akuta 
  utryckningar med försenade leveranser som följd!
• Regelbundet underhåll blir billigare i längden 
  jämfört med punktinsatser.
• Ökad livslängd på ugnar och övriga bagerimaskiner.
• Jämnare/bättre bakresultat
• Lägre produktionskostnader 
• Snabb hjälp alla dagar i veckan. Våra servicetekniker 
  kan i de flesta fall nå dig inom ett par timmar.
• Personlig servicetekniker som vet vad som har servats och 
  åtgärdats tidigare - tryggt, ekonomiskt och enkelt.
• Kunder med underhållsavtal har förtur – VIP!

Kontakta oss för att teckna underhållsavtal: Telefon 033 15 15 15 eller e-post: supportsverige@sveba.com