Skip to main content

Integritetspolicy

Så här behandlar vi personuppgifter!

Sveba Dahlen följer den av EU fastställda dataskyddsförordningen avseende GDPR, General Data Protection Regulation. Nedan ser du vilka personuppgifter vi hanterar, varifrån vi fått uppgifterna och vilka som får ta del av dem.

Som kund till Sveba Dahlen lagrar vi information och kontaktinformation om ditt företag/det företag du är anställd på och dina personliga kontaktuppgifter som namn, efternamn, telefonnummer, titel och e-postadress. Vi distribuerar information, erbjudanden och andra digitala dokument till den e-postadress du uppgivit att vi skall registrera hos oss. Vill du att dina kontaktuppgifter skall tas bort omgående från våra register, till exempel vid avslutad anställning, behöver du kontakta oss. Vi raderar då samtliga personliga kontaktuppgifter från våra interna system enligt fastställd rutin. Sveba Dahlen arbetar också kontinuerligt med minimering av lagringstid, vilket innebär att vi rutinmässigt gallrar och inte lagrar personliga uppgifter längre än vad vår intresseavvägning kräver. 

Samtliga uppgifter om dig har inhämtats från dig, din arbetsgivare eller från tredje part som hanterar offentliga företagsuppgifter som till exempel PAR. Informationen kan vi få via avtal, brev, filöverföring eller internet.

Sveba Dahlen lämnar ut personuppgifter till berörda kontaktpersoner internt. Ibland anlitar vi extern hjälp för att sköta våra arbetsuppgifter eller göra kundundersökningar. Dessa samarbetspartners får då begränsad tillgång till personuppgifterna för att kunna sköta sitt uppdrag. Sveba Dahlen säljer eller delar i övrigt inte dina kontaktuppgifter.