Skip to main content

Sveba Dahlens Bagerikonsulent hjälper dig med dina ugnar och maskiner i bageriet

Sveba Dahlen har en anställd bagerikonsulent som finns tillgänglig att boka för support både på plats hos dig som kund och i vårt provbageri där du kan testa dina recept i våra ugnar samt få tips om hur du utnyttjar våra maskiner på bästa sätt i din verksamhet. Support innebär att du bakar självständigt men har en professionell handledare till hands. En supportgenomgång ger dig värdefulla tips för bästa bakresultat! Vår erfarna bagerikonsulent Mikael Ljunggren är expert på Sveba Dahlens ugnar och bagerimaskiner och är även utbildad bagare som kan branschen och dess utmaningar.

Kontakta oss för kostnadsförslag och mer information på telefon: 033-15 15 00 eller e-post: supportsverige@sveba.com

En trygg och effektiv uppstart

För att vara effektiv och att snabbt komma igång vid uppstart och nyinstallationer rekommenderar vi att du bokar en bagerikonsulent. Detta är en bra investering som ökar inlärningsprocessen och kortar inkörningstiden.

Ovärderliga tips 

Med sin långa erfarenhet av branschen och Sveba Dahlens bagerimaskiner och ugnar så kan vår bagerikonsulent ge dig ovärderliga tips gällande våra maskiner.