Skip to main content

Ångfunktion Däckugn

Sveba Dahlens däckugnar har ett generöst anpassat ångsystem som optimerar brödets förutsättningar att växa och få rätt karaktär på skorpan. En riklig mängd ånga sprids snabbt och explosivt över hela ugnsrummet med en optimal ångtemperatur.

Ångan tillför värme till brödet och ger det en energikick under den inledande gräddningsfasen, vilket bidrar till skorpbildning. Vår ånga lämnar aldrig efter sig några vattenpölar på bakstenen när den brukas på korrekt sätt.

När ångan träffar degen så kondenserar den till vatten som skapar en tunn hinna över degytan. Denna tunna hinna av kondens hjälper till att hålla ytan fuktig och gör den elastisk. Segheten som uppstår ger brödet idealiska förutsättningar att resa sig utan att spricka. Ångan hjälper också till att bidra med hög glans, gyllene färg, ökad arom och smak. Begreppet Oven spring refererar till den snabba och kraftiga uppsvällningen av brödet under de inledande minuterna av gräddningen i ugnen. Det är en viktig fas i bakprocessen som påverkar brödets struktur och form. 

Under inledningen av gräddningen, när degen utsätts för värme så expanderar gaserna inuti brödet som bildats av jästen eller surdeg. Detta skapar en snabb tryckökning inuti degen, vilket resulterar i en kraftig uppsvällning och utvidgning av brödet och det är i detta läge som den fuktiga, sega elastiska ytan är viktig för att undvika spruckna och missformade bröd. Oven spring är alltså ansvarig för att ge brödet dess önskade form, volym och struktur.

Image
Sveba Dahlen ångsystem däckugn optimal ånga d-serien sebastien boudet

Optimerad ångfunktion

  • Snabb och explosiv ångfunktion.
  • Generös och jämn spridning av ånga i hela ugnsrummet.
  • Programmerbar ångfunktion med automatisk start.
  • Skapar en jämn hinna av kondens över degen och skapar ideala förhållanden för att få brödet att växa.
  • Bidrar till ökad volym, smak, arom och gyllene färg.
  • Skapar inga överblivna vattenpölar i ugnen.
  • Överflödig ånga leds bort för att undvika slitage.
  • Snabb återhämtning, ångan är snabbt redo för nästa bak.

För att uppnå optimal effekt är det avgörande att ångan distribueras snabbt efter att degen har placerats i ugnen. En rumstempererad deg gynnar bättre kondensation. Därför är reaktionstiden hos Sveba Dahlens ångsystem snabb, vilket hindrar degen från att värmas upp för mycket innan ångan aktiveras. Ångsystemet startar omedelbart vid baktillfället eller, om så önskas, enligt bagarens eget ugnsrecept, oavsett vilken av våra kontrollpaneler ugnen har. 

Ånggeneratorn reglerar konstant värmen mot förinställd temperatur vilket säkerställer en pålitlig ångkvalitet och produktion. Tid som ångan är aktiv kan också justeras beroende på bakverk och önskat resultat. Däckugnarnas ånggenerator har snabb återhämtningstid och är åter redo för bak efter cirka 10–12 minuter.

Överflödig ånga leds från ånggeneratorn via en slang till en ångfälla på ugnens baksida för att förhindra rost och slitage. De individuella ångpaketen för varje däck är placerade på ugnens sida för att minimera utrymmeskrav. Extra djupa däckugnar är utrustade med dubbla ångpaket per däck för optimala resultat.

Andra faktorer som är viktiga för att uppnå bästa bakresultat är att ugnen och dess sten är ordentligt uppvärmd och att produkten gräddas under rätt tid, med korrekt temperaturinställningar av över-, under- och frontvärme. 

Image
Ångfunktion bakugn bageriugn d-serien sveba dahlen