Hoppa till huvudinnehåll

IBS - Increased Baking Surface

Sveba Dahlens patenterade system för stickugnar med växelvis rotering av ugnssticket gör att det som bakas i ugnen får lika mycket värme på alla sidor. På Sveba Dahlen är innovationer en del av vår historia. Vårt egenutvecklade, patenterade system, för växelvis rotering (ändrar rotationsriktning); IBS – Increased Baking Surface – är ett exempel på det. Den unika roteringen förser produkterna som bakas med lika mycket värme på alla sidor. IBS-systemet ger en snabbare, jämnare och mer energieffektivare bakning. Det kommer att märkas både på smak och i kassan!