Det här är IBS-systemet

På Sveba-Dahlen är innovationer en del av vår historia. Vårt egenutvecklade, patenterade system, för växelvis rotering (ändrar rotattionsriktning); IBS – Increased Baking Surface – är ett exempel på det. Den unika roteringen förser produkterna som bakas med lika mycket värme på alla sidor. IBS-systemet ger en snabbare, jämnare och mer energisnål bakning. Det kommer att märkas både på smak och i kassan!

Läs mer