Tunnelugn eluppvärmd

Sveba Dahlens tunnelugnar är mycket energieffektiva, flexibla och användarvänliga.

Funktioner & Fördelar

Material och komponenter

Vi tillverkar ugnens ytterhölje av rostfritt stål. Ugnsrummets material väljs specifikt för varje ugns bakningstemperatur och produktsortiment. Alla ugnar isoleras med stenull för att få minsta möjliga värmeförlust.

Uppvärmning

De elektriska tunnelugnarna värms upp av tubelement med dubbla värmespiraler. Elementen sitter inmonterade lätt åtkomliga från sidan, över och under ugnsrummet längs hela ugnen. Varje element har sin värmeavgivande del placerad så att bandet värms effektivt över hela bredden. Tubelementen specialtillverkas för varje enskild ugn för maximal kontroll av värmefördelning och kvalitet. I genomsnitt består en tunnelugn av cirka 12 element per meter. Uppvärmning med direktverkande gas eller indirekt olja/gas är också möjligt.

Styrning

Manöverpanelen är utformad för att ge bästa översikt och enkel manövrering med visning av baktid, temperaturer mm. Som tillval finns PLC-styrning med recepthantering av processparametrar, samt larmhantering och dataloggning. Koppling till ett överordnat system är ett annat möjligt tillval.

Ångsystem

I ugnar som byggs för anslutning till ånga förses en del av första ugnsrummet med ångspridarlådor av syrafast rostfritt stål. Reglerventiler med indikatorklockor på ugnens sida används för att ställa in rätt ångmängd. Ångstyrning med mängdreglering / fotocellstyrning kan väljas som tillval.

Luftturbulens

För många typer av produkter är det lämpligt att baka med en kombination av strålningsvärme och luftcirkulation, ugnen kan då utrustas med turbozoner. På nätbandsugnar är luftcirkulationen oftast vertikal upp genom bandet, på stålbandsugnar horisontell längs bandet. Med luftcirkulationen kan baktiden förkortas och lägre temperaturer användas och man får ofta bättre färgning av produkternas sidor, framför allt vid formbrödsbakning. Genom varvtalsstyrning av turbofläktarna kan optimal turboeffekt uppnås.

Ladda ned